WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondervindt u problemen bij het zelfstandig wonen? Lukt het niet om mee te doen in de maatschappij door uw beperking?  Dan kunt u terecht bij uw gemeente. Zij zijn verplicht voorzieningen en ondersteuning aan te bieden. Het uitgangspunt van de Wmo is ‘wat kunt u zelf nog doen, en waar heeft u hulp bij nodig?’.

De gemeente moet voorzieningen treffen waardoor mensen:

 • een huishouden kunnen voeren;
 • zich kunnen verplaatsen in en om hun huis;
 • zich lokaal kunnen verplaatsen (met vervoermiddel);
 • andere mensen kunnen ontmoeten en een sociaal leven kunnen opbouwen.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

 • Huishoudelijke hulp;
  zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
 • Aanpassingen in de woning;
  bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet.
 • Vervoer in de regio;
  voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Rolstoel;
  een rolstoel krijgt u via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik, kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg-uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.
 • Maaltijdverzorging;
  ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd.
 • Verhuiskostenvergoeding;
  deze krijgt u als u door uw handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen.

Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. De gemeente Berkelland heeft gekozen om te werken met Voormekaar-teams. 

Back to Top

Selecteer tekst voor de spreekfunctie