Keukentafelgesprek

Goed voorbereiden op het keukentafelgesprek

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning, zal er een keukentafelgesprek volgen met de gemeente. De term keukentafelgesprek doet vermoeden dat het gaat om een gezellig gesprek aan de keukentafel, maar zo moet u het niet zien. Het woord zorgtoets dekt de lading beter.

In het keukentafelgesprek wordt gesproken over welke belemmeringen u tegenkomt in het dagelijks leven en wat hier aan gedaan kan worden. U neemt contact op met het “Voormekaarteam” (VMK) en maakt  kenbaar dat u hulp nodig heeft. Er wordt een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek bij u thuis.

 

Goed voorbereiden

Het is van groot belang dat u zich goed voorbereidt op het gesprek! Het gesprek is bepalend voor waar u recht op krijgt qua zorg en ondersteuning. Er wordt ook in kaart gebracht wat de mensen in uw naaste omgeving voor u kunnen betekenen. Hieronder staan een aantal onderwerpen waar goed over nagedacht moet worden, voorafgaand aan het keukentafel gesprek:

 

    • Het is belangrijk dat het gesprek bij u thuis plaats vindt. Dus NIET telefonisch!
    • Het is van belang dat de medewerker uw woonsituatie goed kan inschatten.

    (Een vervuild huis, een slechte slaapplek beneden, omdat u niet meer naar boven kunt, is geen schande maar een probleem!)

    • Wees eerlijk en realistisch in wat u wel en niet kunt. Laat u daarom vooral niet verleiden tot uitspraken als: “Ut gheet nog wel”, want tenslotte wilt u hulp.

Voorbeelden van vragen waar u van tevoren over na kunt denken:

Bezwaar:

Wanneer u een beschikking ontvangt waar u het niet mee eens bent, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen via het gemeenteloket. De bezwaarprocedure staat vermeld als bijlage bij de beschikking. 

Het bezwaar wordt behandeld door een bezwarencommissie. Wanneer de uitkomst daarvan niet naar uw zin is, is de volgende stap: “naar de rechter”.  Hier is natuurlijk naast een principieel gevoel, de omvang van het financiële verlies belangrijk.

Keukentafelgesprek

Back to Top

Selecteer tekst voor de spreekfunctie