Keukentafelgesprek

Goed voorbereiden op het keukentafelgesprek

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning, zal er een keukentafelgesprek volgen met de gemeente. De term keukentafelgesprek doet vermoeden dat het gaat om een gezellig gesprek aan de keukentafel, maar zo moet u het niet zien. Het woord zorgtoets dekt de lading beter.

In het keukentafelgesprek wordt gesproken over welke belemmeringen u tegenkomt in het dagelijks leven en wat hier aan gedaan kan worden. U neemt contact op met het “Voormekaarteam” (VMK) en maakt  kenbaar dat u hulp nodig heeft. Er wordt een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek bij u thuis.

 

Goed voorbereiden

Het is van groot belang dat u zich goed voorbereidt op het gesprek! Het gesprek is bepalend voor waar u recht op krijgt qua zorg en ondersteuning. Er wordt ook in kaart gebracht wat de mensen in uw naaste omgeving voor u kunnen betekenen. Hieronder staan een aantal onderwerpen waar goed over nagedacht moet worden, voorafgaand aan het keukentafel gesprek:

 

  • Het is belangrijk dat het gesprek bij u thuis plaats vindt. Dus NIET telefonisch!
  • Het is van belang dat de medewerker uw woonsituatie goed kan inschatten.

  (Een vervuild huis, een slechte slaapplek beneden, omdat u niet meer naar boven kunt, is geen schande maar een probleem!)

  • Wees eerlijk en realistisch in wat u wel en niet kunt. Laat u daarom vooral niet verleiden tot uitspraken als: “Ut gheet nog wel”, want tenslotte wilt u hulp.

Voorbeelden van vragen waar u van tevoren over na kunt denken:

 • Is er sprake van fysieke problemen?
 • Hoe is uw gezondheid momenteel?
 • Kunt u zelf het huishouden doen: schoonmaken, de was, koken?
 • Zijn er huishoudelijke taken die te zwaar zijn?
 • Krijgt u hulp bij het huishouden?
 • Zijn er aanpassingen nodig in de woning?
 • Wonen er nog kinderen thuis?
 • Kunt u zelf de dagelijkse boodschappen in huis halen?
 • Kunt u zelf opstaan, aankleden, wassen, naar het toilet gaan?
 • Krijgt u hulp bij de dagelijkse verzorging?
 • Kunt u zich goed verplaatsen in huis?
 • Heeft u angst om te vallen?
 • Voelt u zich veilig in huis?
 • Heeft u mensen in uw omgeving die wat huishoudelijk werk zouden willen verrichten?
 • Kunt u zelfstandig naar buiten om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan, familiebezoek, supermarkt?
 • Kunt u zich redden in het verkeer?
 • Heeft u hulpmiddelen nodig zoals een rollator, stok, scootmobiel of rolstoel?
 • Heeft u voldoende contact met familieleden?
 • Heeft u voldoende contact met vrienden?
 • Heeft u voldoende contact met buren?
 • Kunt u hulp vragen aan de mensen uit uw omgeving?
 • Wilt u nieuwe mensen leren kennen?
 • Voelt u zich veilig op straat?
 • Wat vindt u van uw huidige daginvulling?
 • Zou u nog andere activiteiten willen doen?
 • Redt u het financieel met uw inkomen of uitkering?
 • Heeft u schulden en zo ja krijgt u hulp bij het verminderen van de schulden?
 • Doet u zelf de financiële administratie?
 • Is er sprake van mentale problemen?
 • Vindt u het moeilijk om met uw beperkingen om te gaan?
 • Heeft u behoefte aan contact met lotgenoten?

Bezwaar:

Wanneer u een beschikking ontvangt waar u het niet mee eens bent, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen via het gemeenteloket. De bezwaarprocedure staat vermeld als bijlage bij de beschikking. 

Het bezwaar wordt behandeld door een bezwarencommissie. Wanneer de uitkomst daarvan niet naar uw zin is, is de volgende stap: “naar de rechter”.  Hier is natuurlijk naast een principieel gevoel, de omvang van het financiële verlies belangrijk.

Keukentafelgesprek

Back to Top

Selecteer tekst voor de spreekfunctie