Toegankelijkheid

Bereikbaarheid:

Lukt het om zelfstandig bij de supermarkt te komen?

Toegankelijkheid:

Kunt u zonder hulp het gemeentehuis binnen komen?

Bruikbaarheid:

Is het toilet ‘bruikbaar’ voor iemand in een rolstoel?

Toegankelijkheid

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan niet meedoen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, zoals:

  • uit eten
  • naar de film
  • iemand thuis bezoeken
  • Internetten
  • geld pinnen, etc. 

Wij willen dat Berkelland toegankelijk is voor iedereen en zetten ons daarvoor in.

Wat doen wij?

We bevorderen actief de toegankelijkheid binnen de gemeente Berkelland. Wanneer wij signalen krijgen over een slechte bereikbaarheid, toegankelijkheid  of bruikbaarheid van wegen, gebouwen of diensten in de gemeente Berkelland, onderzoeken we het probleem en nemen daarna contact op met de gemeente. Daardoor kunnen problemen worden voorkomen of snel worden opgelost.

VN-verdrag

De Verenigde Naties hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in 2006 aangenomen. Uitgangspunt van het VN-verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Nederland heeft het verdrag bekrachtigd (‘geratificeerd’).

Landen die het VN-verdrag ratificeren zijn verplicht om te werken aan een inclusieve en toegankelijke samenleving. Lokale overheden, – belangenorganisaties, Wmo-raden en mensen met een beperking moeten samen aan de slag.  Motto bij het VN-verdrag is ‘niets over ons, zonder ons’ (‘nothing about us, without us’).

Voor meer informatie over het VN-verdrag verwijzen wij u naar: het College voor de Rechten van de Mens

Wat kunt u doen?

Mensen met een beperking zijn nodig om ontoegankelijkheden aan de kaak te stellen. Alleen zij kunnen precies aangeven waar de knelpunten zitten. Zij kunnen architecten en ambtenaren helpen met het vinden van bruikbare ideeën en oplossingen. Vaak is er met een simpele verandering al veel mogelijk. Neem contact met ons op wanneer u vastloopt met uw handicap in gemeente Berkelland, dan kunnen we samen pleiten voor een oplossing.

 

Er zijn regels opgesteld voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van wegen en openbare gebouwen:

Wat is de minimale breedte van een deur of een stoep,  de herkenbaarheid van oversteekplaatsen (voor blinden), de hellingen van op- en afritten (hoe steil mag dit zijn?), de toegankelijkheid van een hellingbaan of de bereikbaarheid van hoger gelegen verdiepingen.

Er zijn ook voorschriften met betrekking tot de bruikbaarheid:

Kan iemand in een rolstoel een brief posten, geld pinnen of iets aanpakken van de toonbank? Kan een mobiele telefoon of een afstandsbediening zo worden geconstrueerd dat iemand die blind is hem goed kan bedienen? Deze voorschriften worden nog wel eens vergeten bij het (ver-) bouwen van openbare gebouwen, het vernieuwen van het wegennetwerk en het maken van andere producten / diensten.

Zie voor meer informatie over deze voorschriften de brochure ‘Iedereen is welkom ‘.

Toegankelijkheid

Back to Top

Selecteer tekst voor de spreekfunctie