FAQ

Hoe kan ik het GPB steunen?

Er zijn verschillende manieren waarop u ons werk voor mensen met een beperking kunt steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden of door vrijwilliger te worden. 

Wilt u vrijwilliger worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.  Wilt u doneren?  Dat kan op rekeningnummer NL 63 RBRB 0930 6032 22 t.n.v. Gehandicapten Platform Berkelland. 

Ontvangt het GPB overheidssubsidie?

Nee, het Gehandicapten Platform krijgt geen subsidie van de overheid. Wij zouden ons werk dan ook niet kunnen doen zonder de bijdrages van onze donateurs, vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.

Is het GPB een ANBI? Wat betekent dat?

Het Gehandicapten Platform Berkelland is een ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat wij geen belastingen (successierecht of schenkingsrecht) hoeven te betalen over erfenissen of schenkingen die we ontvangen. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op www.anbi.nl.

FAQ

Back to Top

Selecteer tekst voor de spreekfunctie