Verkeerswet treft medicijngebruikers

Om het gebruik van drugs in het verkeer beter aan te kunnen pakken, is de wegenverkeerswet per 1 juli 2017 aangescherpt. Op zich een goede zaak, maar de aanscherping schiet op een belangrijk punt zijn doel voorbij. In de wet wordt op geen enkele manier rekening gehouden met mensen die om medische redenen opiaten, cannabis en amfetamines gebruiken.

Lees meer